juli

Corona - update 17 juni 2020
We stellen onze dagstaptochten verder uit en starten met Midweekstappen à la carte. Dat is kiezen uit een streekmenu van namiddagtochten. 
Momenteel houden we het bij max.10 deelnemers per tocht, comfortabel en veilig. Aanpassing mogelijk in augustus.

Namidddagtochten 
15 juli 2020 - allemaal Recreatieve tochten 
Uniform startuur om 13.30 u

Toestand 14 juli 2020 - 13 uur

Aanmelden afgesloten.

Westkust De Panne - 9 deelnemers
Westhoek Zandvoorde - 2 keer 10 deelnemers, volzet
Gent Bourgoyen - 8 deelnemers
Schelde Avelgem - 10 deelnemers, volzet
Leie Grammene - 6 deelnemers
Middenkust Oostende - geannuleerd


Westkust - Jaak Perneel 0468 18 62 92‬
Struinen door de duinen en langs het strand van Groot-Koksijde - 13,5 km
Samenkomst en start op de openbare parking bij Café ’t Lusthof, Veurnestraat 289, De Panne. 

Op de rand van De Panne en Sint-Idesbald (Baaltje) stappen we met witrood van de GR 5A Wandelronde Vlaanderen door het kleine Kerkepannebos en een open villawijk naar de Noordduinen. Kriskras over brede en nauwe zanderige paadjes struinen we verder oostwaarts richting het natuurgebied de Hoge Blekker. Ploeterend bereiken we de top van Vlaanderens hoogste duin en worden er beloond met een schitterend panorama op de Doornpanne en de infiltratiebekkens van de lokale drinkwaterwinningsmaatschappij IWVA. Hier wordt gewerkt aan het hergebruik van gezuiverd afvalwater, een unicum in de drinkwaterwereld. 

Wanneer we, na het dwarsen van de Doornpanne (waterwinningsgebied en grotendeels afgesloten), de rand van het “Witte Berg” duinenreservaat (en de zuidgrens van Oost-Duinkerke) bereiken verlaten we ons wit-rode richtsnoer. We dwarsen ter hoogte van de boothotels de kustbaan en kiezen voor het mooiste duinenpad die de Westkust rijk is: het Schipgatwandelpad. Op-en-neer, heen-en-weer, soms erg nauw slingeren we overlangs door de Schipgatduinen, de groene long die Koksijde en Oost-Duinkerke van elkaar scheidt. Uiteindelijk belanden we op het strand ter hoogte van het oostelijk uiteinde van de dijk van Koksijde. Een lange verfrissende (?) wandeling langs de vloedlijn brengt ons in driekwartier naar de zuidgrens van Groot-Koksijde. Hier dwarsen we opnieuw de kustbaan en kiezen voor een mooi zandpad langs de oostzijde van het (afgesloten) Vlaamse natuurreservaat Houtsaegerduinen. Uiteindelijk belanden we opnieuw in het Kerkepannebosje en onze startplek.

Door het vele (losliggend) zand, de hoogteverschillen (Hoge Blekker, Schipgatduinen) en bij zonnig weer de hoge temperatuur langs de afgesloten wandelpaden is deze tocht geen makkie. Voorzie voldoende drank. Nagenieten kan op het terras van Café ‘t Lusthof.

Middenkust - Roland Vansteelandt 0479 554343
Oostends krekengebied en polders - 9 km
Samenkomst en start: carpoolparking Kasteelstraat Oostende (Zandvoorde).  (Afrit Oudenburg-Zandvoorde 5A). Geen café.

Het krekengebied bestaat grotendeels uit polders die in de 16de eeuw om strategische redenen werden overstroomd, waardoor een krekensysteem ontstond.  Vandaag verkennen we de  polders rond Zandvoorde met, akker-en weiland, de Plassendalevaart (Oudenburg) en de de Keignaart. Fiets-en wandelpaden maken deel uit van het Groen Lint rond Oostende. 

Wie wil kan nadien, met ons,  een glas drinken  op het terras van de Kinderboerderij, Stuiverstraat 599 - 8400 Oostende. 8 minuten rijden. 

Westhoek - Emmanuel Maerten ‭0494 32 91 85‬
Zandvoorde (Zonnebeke) - agrarisch en overblijfselen bosgebied. 12-13 km
Samenkomst en start op het dorpsplein van Zandvoorde Zonnebeke, bij de kerk.  
Vlakbij bevindt zich het café, de Lustigen Boer waar eventueel iets kan gedronken worden voor de mensen die dat willen 

Zandvoorde werd in WO1 volledig verwoest. Een imposante Duitse commandobunker en een Britse begraafplaats zijn onze bakens. 

Zandvoorde is ook het dorp van de familie Brel, waar in de jaren 1700 een voorvader van Jacques Brel zich kwam vestigen en er herenboer werd. Heel wat generaties Brel  waren er burgemeester. We komen voorbij het geboortehuis van Romain Brel, de vader van Jacques. 

We wandelen doorheen een golvend landelijk landschap en ook doorheen de Gasthuisbossen, een provinciaal domein dat een overblijfsel is van een zeer groot bosgebied uit de Middeleeuwen, waartoe ook de Palingbeek, de Vierlingen, de Nonnebossen en den Doel nog behoren. 

Leie - Willy Decrop 0474 79 24 93‬
Grammene , Natuur- en artistieke verkenning tussen Schelde en Leie, 10 km
Samenkomst en start aan de kerk van Grammene.

Langs de linkerzijde van de Oude Leiearm via een pad onder de stronken van de Natte Meersen stappen we naar de landerijen op de Meirekouter en de rechterkant van de Leiearm. Dit mooie lange natuurpad brengt ons na 5 km aan de Noorderwal en de echte Leie zelf, met uitzicht op de Brielmeersen én het atletiek- en voetbalterrein.  Via de GR128 keren we terug naar de linkerzijde van de Oude Leiearm. We volgen kilometerslang een echt natuurpad, om weer aan de kerk van Grammene te arriveren.

Gent - Johan Vereecke 0499 74 40 58
Gent: Bourgoyen en Vinderhoutse Bossen - 15 km
Samenkomst en start aan de hoofdingang van het natuurgebied Bourgoyen-Ossemeersen, Driepikkelstraat te Gent-Mariakerke. Hier is ook een vrij ruime parking. Het cafetaria is maar open vanaf 14.00 u.(corona-maatregelen)

We verkennen een stuk van de groene rand ten noordwesten van Gent. Ons vertrek- en eindpunt is het natuurgebied Bourgoyen-Ossemeersen, een domein van 220 hectaren dat wordt beheerd door Natuurpunt en de Stad Gent. Het is gelegen in de vallei van de Leie en bestaat hoofdzakelijk uit graslanden die een deel van het jaar overstroomd zijn; daardoor is het een geliefkoosd gebied voor watervogels. 

We wandelen door het gebied en verlaten het om via een woonwijk de dorpskern van Mariakerke te bereiken. Daar vinden we het kasteeldomein Claeys-Boüüaert met zijn mooie dreef, indrukwekkende oude bomen en schilderachtige waterpartijen. We bevinden ons ondertussen in de groenpool Vinderhoutse Bossen die de voorbije jaren is uitgebouwd door de Vlaamse Overheid, de Stad Gent en de Provincie Oost-Vlaanderen. Recent werden de eerste wandelpaden bewegwijzerd en opengesteld. Na een wandeling door een nog relatief jong bosgebied bereiken we het kruispunt van het kanaal Gent-Brugge en de Ringvaart die we oversteken. Zo komen we aan een ouder bosgebied rond het kasteel Leeuwenhof. Na een intermezzo langs een verkeersweg en een woonwijk kunnen we terug genieten van een tweede deel van het natuurgebied Bourgoyen. En tenslotte biedt het café van het Natuur- en Milieucentrum de mogelijkheid om na te genieten met een fris drankje. 

Schelde - Johnny Dhondt 0479 86 13 86‬
Avelgem, Schelde en oude Scheldearmen - 13 km
Samenkomst en start op de parking aan de kerk van Avelgem Rugge (Ruggestraat).

Van bij de start kunnen we al voorbij  de Meerschblomme waar we  na de wandeling binnen kunnen. Verder brengt onverhard ons naar de Waarmaarde Coupure en de open kerk van Waarmaarde (100 meter van parcours). We zoeken het jaagpad langs de Schelde  en volgen het voor 2,5 km.
Een paar onverharde wegen en een oude Scheldearmen brengen ons aan de vroegere spoorlijn Kortrijk-Avelgem-Ronse die we kort volgen maar we kiezen rap  weer voor onverhard.
We stappen even langs de grote weg N8, maar een pad langs een oude Scheldearm en wat verhard doet ons aankomen aan de Meerschblomme. Vrij bezoek.