juli 2019 sportief

Woensdag 17 Juli 2019
La Roche - Bousval - Villers-la-Ville - Mellery - Gentinnes - La Roche, 
25 km Sportief 
Tochtbegeleiding: Jaak Perneel, Koksijde  
Contact Roland Vansteelandt, Oostende, 0479 55 43 43, roland@midweekstappen.be

Over hoogvlakten, door bossen en valleien en … een indrukwekkende kloosterruïne er bovenop in een verbazend mooi stukje Waals-Brabant

Eén beeld zegt meer dan duizend woorden, geniet van een fotovideo op https://vimeo.com/279688388/d29ba70ea4
De foto's werden genomen op een hete 2 juli 2018.

villers
langs de zuidrand van de beroemde abdijruÎne van Villers-la-Ville

Omloop
Tijdens deze gevarieerde tocht maken we niet alleen kennis met de Brabantse Ardennen met de dorpen La Roche, Bousval en Villers-la-Ville en hun talrijke riviertjes en valleitjes maar ook met het weids en vruchtbaar akkerland op de hoogvlakte van Brabants Haspengouw met het dorp Gentinnes. 

Het zal ongetwijfeld opvallen dat de tocht dikwijls gebruik maakt van de GR-paden: witrood van de GR 121 (Wavre- Boulogne-sur-Mer) en de GR 126 (Brussel-Namen-Membre sur Semois) maar ook geelrood van de nagelnieuwe GR 127 (Tour du Brabant Wallon). Ze loodsen ons doorheen de bossen waar veel boswegen en -paden ontoegankelijk zijn omwille van privé-bezit.

De felle zomerwarmte ontwijken we door te wandelen op brede en smalle boswegels of bosranden waar het bladerdak voor schaduw en lommer zorgt. De bossen, dikwijls goed onderhouden en luchtig, maken meer dan vijftig procent van het wandelparcours uit.

Verfrissing vinden we al struinend langs de meanderende riviertjes: la Dyle en La Falise (bijrivier van de Dijle) in de kasteelgemeente Bousval, de Ri d'Hé (bijrivier van la Thyle) in het kleine dorp Hattain en La Thyle (bijrivier van de Dijle) in La Roche. Langs de smalle rivierpaadjes kan het onkruid hoog opschieten en is het slalommen om de hoog opgeschoten netels en ander prikkelende plantententakels te ontwijken.

We wandelen, op enkele asfaltstroken na, op smalle en brede bospaden, soms op een graspad dat aan een flinke maaibeurt toe is en af en toe op een bultige kasseiweg, Parijs-Roubaix waardig. Op de hoogvlakte tussen La Roche en Gentinnes kloppen we het stof uit onze schoenen op de kurkdroge aardewegels tussen uitgestrekte graan-, aardappel en bietenakkers. Ondanks de prachtige wandelomgeving en de talrijke stiltegebieden lopen we vrijwel alleen

Er kruisen ook een paar merkwaardige sites ons wandelpad.

Ten noorden van het Villers-la-Ville trekken de ruïnes van de abdij van Villers grote ogen. Het gaat om een van de volledigste abdijruïnes van Noord-Europa. In 1146 stichtten, op aandringen van de Hertog van Brabant, een handvol volgelingen van de H.Benedictus in het dichte woud nabij het riviertje La Thyle er een abdij. Water, hout en constructiematerialen lagen er voor het grijpen, in gotische stijl, er met zijn gastenverblijf, refter, kerk (een van de eerste gotische constructies in onze streek), klooster, novicenverblijf, brouwerij, abdijhoeve .... Op zijn hoogtepunt (13de eeuw) had de cisterciënzerabdij meer dan tienduizend ha landbouwgrond ,verspreid over tachtig hoeven, gelegen tussen Antwerpen en Namen in bezit. Er leefden meer dan honderd monniken en meer dan driehonderd lekenbroeders binnen het 8 ha grote complex. De abdij werd gedeeltelijk verwoest in de 16de eeuw en vervolgens in de 17de eeuw door de Spanjaarden, de Geuzen en vervolgens door de troepen van Lodewijk XIV. In 1789 waren de Oostenrijkers de plunderaars gevolgd in 1796 door de Franse Revolutionairen die de site verkochten aan ... een handelaar in materialen. De kerk die in het begin van de 13de eeuw werd gebouwd stortte in 1884 in. De gedeeltelijke restauratie van de ruïnes, die aan het einde van de 19de eeuw door de Belgische Staat werden aangekocht, heeft het mogelijk gemaakt om dit uitzonderlijke erfgoed van de volledige ondergang te bewaren. Vandaag de dag is het complex nog steeds omringd door een woud van 3000 ha. De 1700 m lange hoge muur die het complex omheinde is grotendeels intact gebleven. De toeristische dienst is ondergebracht in de oude abdijstallen. Sedert 1972 is de gehele site erkend als monument. Nu wordt ze gebruikt voor klank- en lichtspectakels, concerten en allerlei culturele happenings.

In het kleine landbouwersdorp (met enkele merkwaardige grote hoeven)  Gentinnes lopen we binnen in het kloosterdomein van de Paters van de Heilge Geest (ofte Spiritijnen) en bezoeken er het memoriaal Kongolo dat werd opgericht ter nagedachtenis van de twintig Spiritijnen die in de nasleep van de onafhankelijkheid van Belgisch Congo werden vermoord (Simba-opstand 1964-1966). De sobere kapel werd in 1967 opgericht en ingewijd in aanwezigheid van koning Boudewijn. Het hout en de stenen zijn aangevoerd uit Afrika. De brandramen zijn van Naamse signatuur, de beelden zijn van de hand van een Genkse kunstenaar.