begeleiders 2020

bestuur 2021 kopie


Bestuur:
José Acou De Panne, Jaak Perneel Koksijde, Roland Vansteelandt Oostende.


Gasttochtbegeleiders gevraagd
Om de planning voor 2020-21 te kunnen vervolledigen vragen we medewerking van gasttochtbegeleiders.  Een tocht in je eigen streek of  een andere favoriete regio is meer dan welkom.  Doe een voorstel per mail bij Roland Vansteelandt. Andere serieuze of ‘vernieuwende' ideeën zijn evenzeer welkom. Kritische opmerkingen ook.  Een informatieve begeleidersnota is hieronder te vinden.

Gasttochtbegeleiders eind 2020